OB欧宝体育

依申请公开
泉州市盲聋哑学校校务信息公开申请表

 

申请人信息

 

 

公民

姓名

 

工作单位(居所)

 

证件名称

 

证件号码

 

联系电话

 

邮政编码

 

联系地址

 

电子邮箱

 

法人/其它组织

名称

 

法定代表人

 

组织机构代码

 

联系人姓名

 

联系人电话

 

传真

 

电子邮箱

 

联系地址

 

申请时间

 

 

所需信息情况

所需信息的内容描述

 

 

 

 

所需信息的用途

 

收费情况:

 

所需信息的指定提供方式(可多选)

□ 纸面

□ 电子邮件

□ 磁盘

获取信息的方式(可多选)

□ 邮寄

□ 电子邮件

□ 传真

□ 自行领取/当场阅读、抄录

□ 若本处室无法按照指定方式提供所需信息,也可接受其他方式

处理情况(受理处室填写)

 

 

 

请点击图标下载浏览:

申请表下载

信息公开服务邮箱zgqztj@126.com